"yang pergi biarkan pergi, yang masih hidup mesti diteruskan"

04 December 2009

cahaya kekasih

Post a Comment