"yang pergi biarkan pergi, yang masih hidup mesti diteruskan"

10 December 2009

homework - still life

0 comments:

Post a Comment