"yang pergi biarkan pergi, yang masih hidup mesti diteruskan"